Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité, preto venujte pozornosť týmto zásadám využívania osobných údajov. Obsahujú dôležité informácie o tom, ako môžete využívať stránku zabavnetesty.sk na zdieľanie obsahu a informácií s ostatnými a aké sú naše práva na zhromažďovanie a využívanie tohto obsahu a informácií. Odporúčame vám, aby ste si tieto zásady využívania údajov prečítali a na základe nich sa aj rozhodovali.

Zaregistrovaním sa na stránke, používateľ dáva prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov §9(1) – súhlas dotknutej osoby

 • meno,
 • priezvisko,
 • e-mail,
 • pohlavie,
 • dátum narodenia,
 • krajina, z ktorej dotknutá osoba pochádza a
 • krajina, v ktorej sa dotknutá osoba práve nachádza

 • identifikácia používateľa,
 • komunikácia medzi prevádzkovateľom a používateľom,
 • marketingová, obchodná a propagačná činnosť,
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly.

Zadaním osobných údajov prostredníctvom stránky používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto údaje si ponechať a uchovávať ich. Informácie o používateľovi budú použité v súlade s týmito podmienkami a na účely špecifikované pri ich zhromažďovaní.

 • monitoring a zlepšovanie stránky a služieb,
 • prieskum trhu vrátane štatistickej analýzy správania používateľov,
 • splnenie požiadaviek uložených zákonom alebo príkazom súdu.

Pokiaľ používateľ prostredníctvom stránky udelí prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním informácií; informácie poskytnuté používateľom budú zaradené do databázy prevádzkovateľa na vyššie spomenuté účely marketingovej, obchodnej a propagačnej činnosti. Pokiaľ si používateľ želá odvolať svoj súhlas s doručovaním predmetných materiálov, môže zaslať e-mail na adresu info@zabavnetesty.sk s požiadavkou na vyradenie z databázy alebo klikne na link “unsubscribe” v ktoromkoľvek marketingovom e-maily.

Používateľ by mal vedieť, že pri používaní stránky sa určité informácie a údaje týkajúce sa spôsobu používania stránky automaticky ukladajú/zhromažďujú prostredníctvom funkcie cookies. Cookies sú malé textové súbory uchovávajúce základné údaje, ktoré stránka môže použiť na identifikáciu opakovaných návštev a napr. automatické opätovné použitie osobných údajov používateľa, ktoré boli v minulosti poskytnuté. Prevádzkovateľ je oprávnený použiť tieto informácie na monitorovanie používania internetu používateľom a na kompiláciu údajov za účelom monitorovania a zlepšovania stránky a inzercie tretích osôb ako aj za účelom zhodnotenia celkovej efektívnosti takej inzercie. Cookies sa nenapájajú na používateľský systém ani nepoškodzujú súbory používateľa. Pokiaľ si používateľ zhromažďovanie informácií prostredníctvom cookies neželá, na väčšine prehliadačov existuje jednoduchý postup, ktorý umožňuje funkciu cookies odmietnuť alebo akceptovať. Je však potrebné upozorniť na skutočnosť, že v prípade vypnutia funkcie cookies môže byť kvalita služby znížená a môže byť problém s poskytovaním tzv. personalizovaných služieb. Pokiaľ používateľ nevypne funkciu cookies, znamená to, že súhlasí so zhromažďovaním a použitím svojich osobných údajov spôsobom uvedeným vyššie. Informácia o spôsobe vypnutia cookies na iných prehliadačoch sa nachádza na adrese http://www.aboutcookies.org/

Bezpečnosť je pre prevádzkovateľa veľmi dôležitá. Bezpečnostné postupy zabezpečujú dôvernosť informácií používateľa počas ich uchovávania prevádzkovateľom, ako aj ich šifrovanie. Vzhľadom na globálny charakter svojej činnosti môže spoločnosť Cherry Software, s.r.o. informácie poskytnuté používateľom preniesť na svoje počítačové servery v iných krajinách. Akýkoľvek prenos týchto informácií sa vykoná v súlade s predpismi EÚ o ochrane údajov.

 • Dodávatelia tretej strany vrátane spoločnosti Google používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašich webových stránkach.
 • Používanie súboru cookie DoubleClick umožňuje spoločnosti Google a jej partnerom zobrazovať reklamy pre vašich používateľov na základe ich návštev na vašich webových stránkach alebo na ostatných internetových webových stránkach.
 • Používatelia môžu zrušiť používanie súboru cookie DoubleClick pre inzerciu orientovanú na záujmy na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť zrušenia používania súborov cookie dodávateľov tretej strany pre reklamu založenú na záujmoch aj tak, že ich nasmerujete na stránku aboutads.info.)

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Používateľ by mal ich aktuálnosť pravidelne kontrolovať. Používanie stránky podlieha pravidlám ochrany osobných údajov pri každom jej použití.

Akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov možno zaslať na adresu info@zabavnetesty.sk. Tieto zásady ochrany osobných údajov nepokrývajú použitie inej webovej stránky, na ktorú sa možno pripojiť zo stránky zabavnetesty.sk.